Çağrı Merkezi Aydınlatma Beyanı

ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA BEYANI

Asist Bilgi Teknolojileri olarak; Çağrı Merkezimizi arayanların paylaşmış olduğu Ad-Soyad, T.C Kimlik Numarası ve iletişim bilgisine ait kişisel verilerini;

a) Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
b) Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
c) Kurumumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
ç) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler 3. Kişilerle paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olmayacak şekilde işlenmektedir.

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Asist Bilgi Teknolojilerine internet adresimizde yer alan başvuru formu doldurarak info@asistbt.com.tr mail yoluyla iletebilirsiniz