Nedir?

Vedeg, farklı platformlarda bulunan verilerin analiz, temizleme ve takipleştirilmesini sağlayarak veri ambarı yapısı oluştursan bir veri motorudur. En temel amacı, bir kurum veya kuruluşun güncel olmayan verilerini saklamak, bu veriler üzerinde hızlı ve kolay analizler yapılmasını sağlamak, işin ihtiyaç duyduğu tüm gereklilikleri tespit etmeye ve  fonksiyonlarını yenilemeye, geliştirmeye yardımcı olmaktır. Kurum veya kuruluşların ihtiyaç duyduğu iş zekasına kolaylık sağlamaktır.

Baştan Uca
Veri Orkestrasyonu

İlişkisel veritabanları, olaylar ve işlemlere ilişkin tüm verileri saklar ve sürekli olarak veri giriş çıkışı içindedir. Her zaman en güncel veriyi barındırırlar. Vedeg ise bu veritabanlarındaki veriler ve dış kaynaklardan toplanan(xls,txt,csv vs) diğer verileri derleyip arşivleyerek, periyodik analizlerin yapılmasına olanak sağlar.

Vedeg kurum / kuruluşlardaki analiz yükü ile iş yükünü birbirinden ayırır. Farklı lokasyonlarda tutulan veritabanlarındaki derlenmiş veriler üzerinde analiz yapılırken, kurumun / kuruluşun ilişkisel veritabanları güncel veriyi barındırmaya ve sorgulama taleplerini karşılamaya devam eder.

Vedeg, veri barındırma görevinin yanısıra veri toplama-taşıma-dönüştürme(ETL), raporlama, veri madenciliği gibi özellikleri sayesinde ham verilerin zengin bilgilere dönüştürülmesini de sağlar.

ETL Süreci

ETL (Extract-Transform-Load “Çıkart- Dönüştür- Yükle”): Kullanılması istenen verinin diğer dış kaynaktan çıkarılması, verinin iş modeline göre temizlenmesi, birleştirilmesi, dönüştürülmesi ve yüklenmesi sürecidir. Boyut olarak büyük ölçekli veriler operasyonel sistemlerden ayırılıp veri ambarına yüklendiğinde ETL sürecine alınır. Burada amaç iş zekası üzerinde kullanılması planan verinin en etkin hale getirilmesidir.

KVKK’ya Uyumlu Olun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 11. maddesine göre kişilerin kendi verileri üzerinde belirli hakları bulunmaktadır. Bu hakların en başında kişisel verilerinin yeniden işlenip işlenmediğine dair bilgi sahibi olmak ve işlenmiş hangi verilerinin işlendiğine dair bilgi sahibi olmak gelir.

Vedeg işte tam bu noktada ihtiyacınız olan tüm bu dağınıklığı ortadan kaldırıyor. Vedeg ile farklı platformlarda yer alan veriler analiz edilip, temizlenip ve takipleştirip veri ambarına dönüştürülüyor.

Asist BT olarak bilgilerinizin güvenliği bizim için son derece önemli. Bu doğrultuda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetimi ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi sertifikasyon süreçlerimizi de tamamladık.

Sizi Arayalım

Dijital yolculuğunuzda sizin yanınızda yer almaktan büyük keyif duyacağız. Ürünlerimiz, şirketimiz ve daha fazlası için bizimle iletişime geçin.